เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานในประเทศไทยที่สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในแขนงงานให้เป็นประโยชน์ และร่วมเติบโตไปพร้อมกันกับเรา
  ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
 
  ・โปรแกรมเมอร์ชาวไทย (Java, C#)
・พนักงานขายระบบชาวไทย (ประสบการณ์ด้าน IT 5 ปีขึ้นไป)
・ผู้ช่วยพนักงานขายระบบ (ชาวญี่ปุ่น, ชาวไทย)

  เงื่อนไข
 
  ・วันหยุดและการลาหยุด
 วันเสาร์อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
 ※ อนึ่ง มีให้มาทำงานในวันเสาร์เนื่องด้วยการประชุมของบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง

  วิธีสมัครงาน
 
  ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานมาทางอีเมลล์