ปรัชญาการบริหาร
    ทุ่มเทพยายามเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสังคมผ่านเทคโนโลยีไอที ตลอดจนเพื่อสร้างความสุขให้แก่พนักงานทั้งหมดของบริษัท
       
  นโยบายการบริหาร
   
  • ยึดมั่นในความซื่อสัตย์จริงใจ
  • สนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า
  • เคารพในความคิดอันท้าทายของพนักงาน